Bootcamp i Ndërmarrësisë

Bootcamp i Ndërmarrësisë

Bootcamp i Ndërmarrësisë është një burim i shkëlqyeshëm biznesi i synuar për të ndihmuar biznesin tuaj duke zvogëluar kohën e nevojshme për të tërhequr kapitalin e investimeve, klientët dhe burimet e tjera, për t'u lidhur me këshilltarët dhe talentet e tjera kryesore, për të filluar bizneset dhe për të patur sukses në konkurset e biznesit dhe ngjarjet fillestare në të gjithë vendin dhe rajonin.
Ekipet e suksesshme / idetë e biznesit do të konsiderohen për mundësinë e qiramarrjes në Qendrën e Inovacionit Jakova (inkubator biznesi)
Afati: 10 Nëntor 2016 - 16.00.
E hapur për: Sipërmarrës të rinj dhe aspirues nga Kosova
Kostoja: shkollimi, ushqimi dhe akomodimi i mbuluar plotësisht
Data (t): 17, 18 dhe 19 nëntor 2016
Përzgjedhja e kandidatëve: Kandidatët në listën e ngushtë do të njoftohen me email me 11 nëntor
Kualifikimi: Boot Kampi i ndërmarrësisë po kërkon individë dhe ekipe që:
• Tregojnë një interes të madh për ndërmarrësinë
• Janë të aftë si në anglishten e folur ashtu edhe atë të shkruar
• Janë në gjendje të punojnë në një ekip
• Paraqesin një draft të shkurtër të shkruar të idesë së tyre të biznesit në (250 fjalë maksimumi) i cili do të përdoret si kriter kryesor për vlerësimin.
Të gjithë aplikantët duhet të dërgojnë dokumentet e përcaktuara më poshtë në adresën e emailit: info@jic-ks.com në mënyrë që të përfundojnë procesin e aplikimit:
• CV
• Kopje të Identitetit
• Përshkrimi të shkurtër të planit / idesë së biznesit (në anglisht)
Kampi i boot ndërmarrësisë është një veprimtari e organizuar gjatë Javës Globale të Ndërmarrësisë dhe mbështetet nga TEB Bank dhe IPKO.

Partnerët tanë

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name