Konferencë

Project Name

Ndërmarrësia në rritje në Ekonomitë në Tranzicion - Konferencë

Hyrje: Aktorët ekonomikë dhe politikë-bërësit në Kosovë kërkojnë zgjidhje për të krijuar vende të reja pune dhe për të stimuluar rritjen ekonomike. Kështu që sot ekziston nevoja e ndërmarrjeve të reja dhe inovative, por shumë sfida ende qëndrojnë në hartimin dhe zhvillimin e tyre.

Përmes kësaj konference ne duam të kontribuojmë në:
* Identifikimin e lojtarëve aktual dhe të ardhshëm në ekosistemin ndërmarrës
* Theksimin e disa nga pengesave për krijimin dhe zhvillimin e kompanive të reja, dhe si të zgjidhen ato
* Identifikimin e hapave që politikëbërësit mund të ndërmarrin për zhvillimin e ekosistemit sipërmarrës në vend
* Gjetjen e ideve inovative për bashkëpunim midis aktorëve në sistem, duke rezultuar kështu në ndërmarrje me rritje të lartë

Temat për diskutim do të përfshijnë temën e përgjithshme dhe promovojnë idenë prapa MOOC - Beyond Silicon Valley -Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies origjinale, krijuar dhe zhvilluar nga profesori me famë Michael Goldberg.

Paneli do të diskutojë temat:
* Roli i përshpejtuesve të biznesit, engjëjve të biznesit dhe filantropisë
* Roli i sistemit arsimor dhe organizatave ndërmjetëse
* Politikat për promovimin dhe forcimin e ekosistemit ndërmarrës në Kosovë.
Panelistët e propozuar janë:
1. Prof. Michael Goldberg - Universiteti Case Western Reserve, Cleveland, OH, Shtetet e Bashkuara
2. Z. Uranik Begu - Qendra e Inovacionit në Kosovë (ICK)
3. Znj. Leonora Kusari - Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim
4. Z. Mergim Cahani - Gjirafa.com

  • Koha: 11:00-16:00
  • Data: qershor 24, 2016
  • Lokacion: Hotel La Villa, Gjakova

Activity

Project Name
  • Kosova një Mundësi Start-Upi - Takimi i fillimit të projektit
  • Takimi i Parë në Prishtinë dhe mori pjesë në një seancë Skype me Profesor Goldberg, i cili u mbajt në Qendrën e Inovacionit në Kosovë në Prishtinë
Project Name
  • Intervistimi
  • z.Blerand Stavileci - MZHE
Project Name
  • Intervistimi
  • Komuna e Gjakovës