Çka është Junior Geeks?
Junior Geeks është një program arsimor, i krijuar për të frymëzuar të rinjtë për të ngritur aftësitë e tyre në STEAM (Shkencë, Teknologji, Sipërmarrësi, Art dhe Matematikë) dhe të kanalizojnë kapacitetet e tyre për inovacion

Hooray! #JuniorGeeks is back and this weekend we kicked-off club meetings in #Prishtina, #Peja and #Gjakova. Topics covered: Game Development, Software Engineering and Social Media Marketing.
Program powered by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo 🇺🇸 and MDAO (US Department of State). In partnership with KUSA. More info: https://juniorgeeks.net
In 2020/2021 the program will be implemented in 9 Municipalities throughout Kosova, with 300 high schoolers. Congratulations to all selected students!
A whole new experience in STEM Education for Kosovo kids.