Rreth projektit

Projekti “Të bashkuar drejt fuqizimit të të rinjve, grave dhe grupeve të pafavorizuara” është një projekt dyvjeçar i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Jakova Innovation Center dhe Komuna e Gjakovës.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është: “të kontribuojë në zhvillimin dhe përmirësimin e potencialit për punësim tek të rinjtë, gratë dhe grupet e pafavorizuara duke investuar në aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për tregun lokal të punës në Kosovë dhe për t’u përshtatur për zhvillimin e shpejtë të inovacionit dhe teknologjisë”.

Projekti synon të sigurojë masë aktive të tregut të punës si trajnime dhe punëtori të për të rinjtë, gratë dhe grupet e pafavorizuara, për të përmirësuar aftësitë e tyre duke ofruar trajnime në punë dhe praktikë në kompanitë lokale, për të krijuar mundësi punësimi për të rinjtë, gratë dhe grupet e pafavorizuara duke zhvilluar kapacitetet e tyre dhe duke i mbështetur financiarisht për fillimin e biznesit të tyre.

Modulet e Trajnimeve

Programi është krijuar për të ndihmuar pjesëmarrësit të nxisin, zhvillojnë dhe ndërtojnë kapacitetet e tyre duke u bërë më konkurrues në tregun e punës si dhe të njihen me njohuritë e nevojshme për fillimin e një biznesi të ri.

Temat e trajnimit janë: Planifikimi i Biznesit, Aftësia Financiare, Menaxhimi i Kohës, Menaxhimi i Projekteve, Aftësitë Negociuese, Shitjet, Aftësitë Dixhitale dhe Bazat e Inteligjencës Artificiale.

Regjistrimet

Trajnimi do të organizohet në sesione trajnimi pesë-ditore,
duke filluar në
shtator 2021
dhe duke përfunduar në
prill 2022.

Trajnimet do të jenë të hapura në baza të vazhdueshme,
me rreth 20 pjesëmarrësve për grup.

Çka përfitoj nga ky program?

Dëshironi të aftësoheni më tepër për punë? Dëshironi të fitoni njohuri të reja për fusha përkatëse? Dëshironi një të ardhme më të mirë? A jeni të gatshëm të shprehni aftësitë dhe shkathtësitë për punë?

Trajnohu- Ju fitoni njohuri nga trajnimet në modulet si: Koncepti i planit të biznesit, Njohuri Financiare, Aftësi Negociuse, Shkathtësitë e Biznesit, Shkathtësitë e Shitjes, Menaxhim i Projekteve, Menaxhim i kohës. Trajnimet do të udhëhiqen nga ligjërues profesionalë.

Punësohu- Gjatë sesioneve të trajnimeve ju keni mundësi të tregoni aftësitë dhe shkathtësitë tuaja në mënyrë të pavarur. Kjo pjesë do t’ju ndihmojë që ju të jeni të aftë për punë dhe për mundësi të reja.

Fillo- Me përfundimin e programit të trajnimeve do të shpallen aplikimet për grante për pjesëmarrësit që dëshirojnë të fillojnë një biznes të ri, si dhe mundësi reja punësimi.

JA KU E KENI MUNDËSINË PËR TË GJITHA! #MOSTHUAJNUKEDITA

ÇKA PO PRET? REGJISTROHU!

Apliko këtu

Përzgjedhja

Pasi kandidatët të kenë plotësuar formularin e aplikimit, ato do të shqyrtohen nga ekipi i projektit dhe do të zgjidhen për periudhën kohore të grupit për t’u bërë pjesë e trajnimit.

Informata shtesë

Trajnimet do të mbahen fizikisht, në Sallën e Trajnimit të Jakova Innovation Center.
Trajnimet do të mbahen në shqip dhe anglisht.

Vërejtje* Për shkak të situatës me pandeminë Covid-19, pjesëmarrësit në trajnime duhet të kenë me vete dëshminë e vaksinimit apo testit negativ kundër Covid-19.

Njihuni me Trajnerët

Arlinda Çausholli
Arlinda Çausholli
Arlinda Çausholli është gazetare, publiciste dhe stratege komunikimi me më shumë se 20 vjet përvojë profesionale.
Ajo është Themeluese e “Fit For Future”, një Program i Komunikimit dhe Zhvillimit i fokusuar në përmirësimin e aftësive komunikuese, arritjen e një qëndrimi profesional njerëzor, zhvillimin personal dhe udhëheqjen. Ajo është mentore e të rinjve, ligjëruese e TEDx dhe është emëruar Ambasadore e World Vision të Shqipërisë dhe Kosovës, duke ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndihmimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Ajo filloi karrierën e saj në gazetari në 1993. Ajo punoi me Associated Press, Corriere della Sera dhe aktualisht punon në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës.
Arlinda Çausholli është autore e librit Çizmet e Verdha dhe autore e një seri artikujsh të shkruar mbi fenomenet socio-historike dhe çështjet njerëzore.
Afrim Kamishi
Afrim Kamishi
Afrimi ka ekspertizë gjithëpërfshirëse praktike dhe përvojë e gjerë në menaxhimin e projekteve dhe zyrave, zhvillimin e biznesit, hulumtimin dhe zhvillimin; mjetet dhe teknikat e burimeve njerëzore (HR), menaxhimin dhe kontabilitetin, si dhe ofrimin e trajnimeve në fushat përkatëse
Përvojë profesionale të punës me organizata dhe programe ndërkombëtare përfshirë Fondacionin Kosovë-Luksemburg, Danish Refugee Council, EDC (Programi i USAID-it), IPSIA, Swisscontact dhe Shelter Now International.
Përvojë profesionale të punës në ofrimin e shërbimeve këshilluese për zhvillimin e biznesit në agjensi lokale, ne pozita menaxheriale përfshirë D&D Business Suport Center, Business Support Center Kosovo (BSCK), Business Development Group dhe aktualisht, Bond Consulting LLC.
Ejup Qerimi
Ejup Qerimi
Ejup Qerimi është inxhinier i diplomuar në fushën e elektronikës dhe telekomunikacionit. Profesionist i menaxhimit të projekteve dhe konsulent i certifikuar i menaxhimit.
Eksperiencat e tij profesionale janë shumë të gjera ai ka punuar si drejtor i Baterive IBG në Gjilan poashtu, drejtor i Odës Ekonomike të Kosovës, drejtor në fondin pensional të Kosovës “Trusti”. Eksperienca në fushën e IT, konsulencës dhe menaxhimit janë të shumta ato përfshijnë: Udhëheqjen e Postës dhe Telekomit të Kosovës, udhëheqës i PMO në IPKO, konsulent biznesi në qendrën për mbështetje D&D, konsulent biznesi në Bond Consulting LLC.