Ky pyetësor mat gjendjen lidhur me mundësitë që ofrohen aktualisht në Kosovë për gratë ndërmarrëse dhe pritjet e tyre për të ardhmen në këtë aspekt! Pyetësori është ndërtuar nga Qendra Inovative e Gjakovës (JIC) me qëllim të një informimi më adekuat për temën në fjalë. Ju lutem ndani pak minuta që të përgjigjeni në këtë pyetësor. Pyetësori merr shumë pak kohë dhe është plotësisht anonim. Faleminderit

Kliko këtu!