📢 📢  THIRRJE PËR APLIKIM PËR PUNË PRAKTIKE
Jakova Innovation Center hap thirrjen për aplikim për punë praktike nga mosha 18-29 vjeç nga komunat Gjakovë, Deçan dhe Junik.
Të interesuarit duhet të dërgojnë CV në email-in info@jic-ks.com dhe të cekin në cilin sektor dëshironi të punoni.
Afati i aplikimit: 11 Maj 2023
🫵🏼Është mundësia jote!
*Ky aktivitet po zhvillohet në kuadër të projektit “STEP UP”, me përkrahje të CARE Deutchland e.V Zyra në Kosovë, në kuadër të projektit Kosovo Youth Participation financuar nga Zyra e BE në Kosovë.