The empowerment of young people in the labor market is discussed

By |2021-05-24T20:23:07+00:00|

Within the context of the project "United towards the empowerment of young people, women and disadvantaged groups", a project supported by the European Union; implemented by Jakova Innovation Center in partnership with the Municipality of Gjakova, a round table was organized with actors from the business community and civil society. This roundtable discussed the [...]

Pyetësor për mundësitë për gratë në fushën e ndërmarrësisë në Kosovë

By |2021-05-24T20:28:38+00:00|

Ky pyetësor mat gjendjen lidhur me mundësitë që ofrohen aktualisht në Kosovë për gratë ndërmarrëse dhe pritjet e tyre për të ardhmen në këtë aspekt! Pyetësori është ndërtuar nga Qendra Inovative e Gjakovës (JIC) me qëllim të një informimi më adekuat për temën në fjalë. Ju lutem ndani pak minuta që të përgjigjeni në këtë [...]

Memorandum of Cooperation with “Safe House”, “Handikos Gjakova” and “Local Youth Action Council”

By |2021-05-12T11:43:58+00:00|

On April 27, 2021   we gladly signed MOU together with the Shelter "Safe House", Association of Paraplegics and Paralysis Children Gjakova  "Handikos Gjakova" and with the "Local Youth Action Council- LYAC" as representatives of the target groups of the "United towards empowering youth, women and disadvantaged groups" project. Within this project we will work together [...]

United towards empowering youth, women and disadvantaged groups

By |2021-04-21T08:54:40+00:00|

In the framework of the project “United towards the empowerment of youth, women and disadvantaged groups”, supported by the European Union, through the EU office in Kosovo and the Municipality of Gjakova, we visited the Gymnasium "Hajdar Dushi", where we were  welcomed by Mr. Bedri Cahani, director of Gymnasium in Gjakova. Motivated by the ambitious [...]

United towards the empowerment of youth, women and disadvantaged groups

By |2021-04-21T08:55:02+00:00|

In the framework of the project "United towards the empowerment of youth, women and disadvantaged groups", supported by the European Union, through the EU office in Kosovo and the Municipality of Gjakova, we visited the Vocational Training Center, where we were warmly welcomed by Mr. Arbër Zhubi, director of VTC in Gjakova. Motivated by the [...]